Agrifirm Plant >  >  > Stichting Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

agrifirm plant logo stichting veldleeuwerikVeldleeuwerik is een sprekend  voorbeeld van innovatieve en duurzame toepassingen in de Akkerbouw. Dit project is in samenwerking met Heineken in 2002 gestart en heeft als doel de zoektocht naar duurzame teelt door middel van een duurzame bedrijfsvoering. Binnen het project worden akkerbouwers uitgedaagd om mee te denken over duurzame gerstteelt en breder gezien over duurzame landbouw.

Inmiddels is het project fors uitgebreid met een aantal deelnemers van formaat waaronder Unilever, McCain en Suikerunie. Samen is de zoektocht naar duurzame landbouw ingezet en wordt getracht om grip te krijgen op duurzaamheid. Binnen deze zoektocht zijn de bodem en het bouwplan van groot belang.

Men gaat er vanuit dat Veldleeuwerik de methode is voor duurzame landbouw ontwikkeling, deelnemers en afnemers (Unilever, Heineken, McCain, Suikerunie, van Liere) gaan er helemaal voor. Agrifirm Plant is er zeer nauw bij betrokken en zullen er voor zorgen dat er in 2011 de eerste 'groene' geaccrediteerde adviseurs de telers begeleiden naar een evenwichtig bedrijf waarin People, Planet en Profit centraal staan!

www.veldleeuwerik.nl