Nieuwe lijst met driftarme doppen

12 juli 2012 - Akkerbouw

Er is weer een nieuwe lijst met driftarme spuitdoppen beschikbaar. In deze lijst is aangegeven welke spuitdoppen vallen in driftreductieklasse 90% of 95%. Voor deze driftarme spuitdoppen heeft de technische commissie positief geadviseerd over een versmalling van de teeltvrije zone uit het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij van 150 cm tot 100 cm. De aangegeven type driftarme kantdop is geen onderdeel van het advies van de technische commissie. Bovendien is het middel Squall toegevoegd in de categorie alternatieve maatregelen.

Afbeelding 2

De eisen aan driftarme doppen zijn vastgelegd in het lozingenbesluit open teelten. Per gewasbeschermingsmiddel wordt uitgewerkt welke doppenkeuze toegestaan is bij specifieke toepassingen. Lees voor gebruik van een gewasbeschermingsmiddel altijd het etiket zodat u de juiste toepassingsmethode kunt kiezen. Meer informatie over het lozingenbesluit en de actuele doppenlijsten vindt u ook op de website www.helpdeskwater.nl.

De nieuwe lijst driftarme doppen, versie juli 2012, is hier te downloaden. 

Deel dit bericht

Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Openbaar groen

Mail ons

Verzenden