Cehave Landbouwbelang

Het groen-geel legt de verbinding met het verleden, met de oorsprong van Cehave Landbouwbelang. De ene helft van die naam is iets ouder dan de andere, hoewel… Als Landbouwbelang, officieel opgericht op 25 mei 1914 als Coöperatieve Vereeniging Landbouwbelang G.A., terugkijkt naar haar voorgangers blijkt ze plots de oudste coöperatie van Nederland te zijn. De leden die samen Landbouwbelang vormden waren voor een deel de plaatselijke casino’s, waarvan de eersten al in 1870 het levenslicht zagen. Wat deden ze? Een belangrijke activiteit was het gezamenlijk inkopen van voer en meststoffen. Dat gezamenlijke is de oervorm van coöperatie, zonder dat die casino’s dat zo nadrukkelijk in statuten en regeltjes hadden vastgelegd. Eigenlijk is hiermee het “nieuwe” Agrifirm de oudste coöperatie van Nederland.

Kerngegevens Landbouwbelang vanaf 1990

 • 25 mei 1914 oprichting Vereeniging Landbouwbelang in Roermond met als doel ‘het bevorderen van eerlijken handel in landbouwartikelen en haar leden hierbij behulpzaam zijn’
 • 26 februari 1915 : installatie eerste bestuur en aanstelling directeur.
 • 1918 Landbouwbelang heeft 168 plaatselijke boerenbonden, afdelingen en casino’s als lid.
 • 1921 Aankoop van een magazijn in Weert.
 • 1923 Vestiging op- en overslagbedrijf in Wanssum
 • 1930 Bouw magazijn in Helden-Beringe, aankoop magazijn in Roermond
 • 1937 Aankoop gebouwen Coöperatieve Handelsvereniging & Landbouwbank Sevenum.
 • 1939 Oprichting centraal inkoopkantoor CIV in Rotterdam, start bouw silo en mengvoederfabriek Maastricht.
 • 1941 Als gevolg van de Duitse bezetting wordt Landbouwbelang losgekoppeld van de LLTB en krijgt ze als naam ”Cooperatieve Centrale Vereeniging Landbouwbelang g.a.”. Na de oorlog wordt de oude naam in ere hersteld.
 • 1944 Duitse bezetter blaast het bedrijf in Wanssum op, bombardement beschadigt bedrijf in Roermond zwaar.
 • 1949 Oprichting Covelt (fruitverwerking) in Swalmen (wordt in 1992 verkocht).
 • 1960 Bouw nieuwe fabriek in Maasbracht.
 • 1963 Begin aflevering mengvoer in bulk met twee vrachtauto’s.
 • 1964 325.000 ton mengvoer, waarvan 135.000 ton door Landbouwbelang en 190.000 ton door zelfmengende afdelingen.
 • 1967 Oprichting varkensfokorganisatie Cofok.
 • 1972 Opheffing CIV in Rotterdam, Landbouwbelang start eigen inkoopkantoor.
 • 1974 500.000 ton mengvoer.
 • 1979 Oprichting bedrijf Ittervoort voor stalinrichting; het bedrijf wordt in 1985 verkocht.
 • 1987 Deelname in proefbedrijf mestverwerking Promest.
 • 1987/1988 Hoogste mengvoerproductie ooit: 1,1 miljoen ton (inclusief zelfmengers)
 • 1989 Oprichting Landwinkel BV
 • 1990: Naam wordt gewijzigd van Cooperatieve Centrale Vereniging Landbouwbelang B.A. in Centrale Cooperatie Landbouwbelang U.A.
 • Deelname samen met een aantal mengvoedercoöperaties van boven de rivieren in slachterij/rundeveeafzet Coveco Beheer NV waardoor 50 % van de zeggenschap wordt gekregen.
 • 1991 Besluit om de mengvoederproductie te concentreren in Wanssum en Maasbracht, nieuwbouw in Wanssum in 1993.
 • 1995 690.000 ton mengvoer (zonder zelfmengers).
 • 1996 Besluit om de marketing- en verkoopactiviteiten van diervoeders te concentreren bij Landbouwbelang en taak ledencoöperaties meer te richten op algemeen relatiebeheer. De eerste stap op weg naar de omvorming van een topcoöperatie in een primaire coöperatie die in 1999 tot stand komt.
 • 1997 Aangaan samenwerking Landwinkel B.V., Agrorama B.V. en Cebeco Welkoop Beheer B.V. om gezamenlijk activiteiten onder te brengen in Agri Retail B.V.
 • 1999 Start van activiteiten van Agerland C.V., een samenwerking van Landbouwbelang en Boerenbonden.
 • 1999 565.000 ton mengvoer.
 • 1999 Besluit tot voorgenomen fusie met Cehave N.V. per 1-01-2000. 

 

Van 1911 tot 2011

 • C.H.V. opgericht op 26 mei 1911 onder de naam”Coöperatieve Handelsvereeniging van den N.C.B. in den kring Eindhoven”
 • In het eerste jaar traden 32 plaatselijke boerenbonden toe als lid
 • Op 22 december 1915 valt het besluit om het werkgebied uit te breiden en om in Veghel aan de Noordkade een groot modern bedrijf te stichten.
 • In april 1917 vervalt de toevoeging ”in den kring Eindhoven” in de naam en wordt het werkgebied uitgebreid tot het hele gebied van de N.C.B. zijnde de bisdommen Den Bosch en Breda.
 • Op 20 augustus 1918 vindt de plechtige opening van de nieuwe fabriek in Veghel plaats.
 • In 1919 zijn 155 boerenbonden lid; het aantal plaatselijke filialen groeit naar 105
 • In 1936, bij het zilveren jubileum telt de C.H.V. 267 leden en 232 pakhuizen
 • Als gevolg van de Duitse bezetting wordt de C.H.V. losgekoppeld van de NCB en krijgt ze als naam ”Cooperatieve Centrale Handelsvereniging g.a.”. Na de oorlog wordt de oude naam in ere hersteld.
 • 1951: 371.000 ton mengvoer
 • 1961 eerste vijzelwagens op pad met bulkvoer.
 • 1970: 1 miljoen ton mengvoer, 72 bulkwagens.
 • Op 30 juni 1970 wordt Cehave nv opgericht waarin alle economische activiteiten van de C.H.V. worden ondergebracht. De aandelen van deze nv zijn eigendom van de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV). Ze zijn niet vrij verhandelbaar. Vanaf dat moment treedt de coöperatie/ondernemening naar buiten onder de naam Cehave en CHV (zonder puntjes)
 • Op 3 december 1970 goedkeuring nieuw structuurrapport. De 219 plaatselijke organisaties smelten samen tot 22 rayons, die lid zijn van de Coöperatieve Handelsvereniging. Elk rayon krijgt vanaf december 1972 1 bestuurslid. Uit het bestuur kiezen zij een dagelijks bestuur van 5 leden, die tevens de Raad van Commissarissen van de Cehave nv vormen.
 • 1973: overname pluimveeslachterij Goossens NV in Asten.
 • 1979: 2 miljoen ton mengvoer, marktaandeel in het werkgebied 65 %.
 • Op 30 juni 1992 fusie tussen Cehave nv, bv Exportcentrale te Boxtel en Lunenbug Groep bv. Ze krijgt gestalte kreeg in de nieuwe holding Cehave/Encebe nv. Deze holding treedt op als houdstermaatschappij van alle aandelen in de ondernemingen van zowel Cehave als Encebe en Lunenburg incl. hun dochteractiviteiten.
 • Najaar 1993 ontstaat Coöperatie Cehave-Encebe U.A.: een topcoöperatie van de Cooperatieve Handelsvereniging en de Coöperatieve Brabantse Vee- en Vleescentrale van de N.C.B. Elf nieuw gevormde regiocoöperaties en een vereniging van zelfmengende afdelingen vormen de topcoöoperatie. De boeren zijn lid van de regiocoöperaties (reco’s).
 • 1966 ontbinding fusie Cehave-Encebe. Vanaf februari 1996 weer de naam Cehave nv en CHV met elf regiocoöperaties als en een vereniging van zelfmengende afdelingen als lid.
 • 26 februari 1999 fusie regiocoöperaties met topcoöperatie Cehave tot primaire coöperatie Cehave UA. Boeren worden rechtstreeks lid. Ze blijven georganiseerd via elf kringen.
 • Op 1 januari 2000 fusie met Coöperatie Landbouwbelang tot Cehave Landbouwbelang.
 • Op 1 juni 2010 fusie met Agrifirm tot de nieuwe coöperatie Agrifirm.

Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Agrifirm Group - Hoofdkantoor

Mail ons

Verzenden