Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Agrifirm Feed BV - Varkens

Mail ons

Verzenden

Agrifirm Feed > Varkens >  > Voerwinst

;

Hoe werkt voerwinst?

Met het programma kunt u diverse voer- en afleverstrategieën doorrekenen, zodat u weet welke effecten ze op uw voerwinst hebben. De basis van Voerwinst is een groeimodel waarbij gebruik wordt gemaakt van de historische gegevens van uw bedrijf en van de verschillende voercodes die worden aangeboden. Zo wordt de potentie van het varken voor uw bedrijf getypeerd. Het variëren met en aanpassen van de verschillende variabelen geeft u inzicht in de mate waarin deze invloed hebben op de hoogte van de voerwinst. Zo kunt u bijvoorbeeld aanpassingen doen aan uw voerschema, waardoor u beter inspeelt op de behoefte van het varken. Ook kunt u aanpassingen doen aan uw afleverstrategie waardoor u beter inspeelt op de vraag van de slachterij wat resulteert in een hogere voerwinst.

Twee modules

Voerwinst bestaat uit twee modules: de Voeradviesmodule en de Aflevermodule.

Voeradviesmodule

Met de Voeradviesmodule wordt berekend wat voor u het optimale voerschema is. Dat leidt tot maximale voerwinst. Hierbij wordt rekening gehouden met de sekse, de opbouw van het voerschema (omschakelmomenten) en de voersoorten (EW’s, aminozuren, prijs).

Aflevermodule

Met de Aflevermodule wordt berekend hoe u binnen het huidige slachtconcept de maximale voerwinst kunt bereiken. Hierbij wordt eerst gekeken naar de spreiding in het huidige aflevergewicht omdat dit iets zegt over de huidige manier van uitzoeken van varkens. Is deze spreiding niet te groot, dan wordt gesimuleerd wat eerder of later afleveren oplevert. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de biggenprijs, de opbrengstprijs, de voerprijs en de technische resultaten van het bedrijf.

Extra informatie

Wat is voerwinst?

Voerwinst is de gemiddelde opbrengst per dierplaats of per varken minus de bigkosten en de kosten van het voer en de uitval.

Door te sturen op voerwinst, stuurt u op tactisch niveau. U houdt rekening met de actuele schommelingen van zowel de opbrengstprijzen als de biggenprijzen en de voerkosten. De adviesmodule Voerwinst vergroot uw inzicht door technische en financiële resultaten te voorspellen en door verschillende scenario’s door te rekenen. Het gaat er immers om wat er onder de streep overblijft.

Effect van voerstrategie

Als varkenshouder wilt u varkens afleveren met de gevraagde spier- en spekdikte, met een gunstige EW-conversie en lage voerkosten per kg groei. Daarvoor heeft u de optimale voerstrategie nodig. Die wordt bepaald door veel verschillende factoren, zoals ras, sekse, voersoorten en -schema.

Ras
Bevleesde rassen als piétrain hebben een lagere voeropnamecapaciteit. Groeirassen als Tempo en Talent hebben een hogere voeropname.

Sekse
Beren hebben een hogere eiwitaanzetcapaciteit en een lagere voeropnamecapaciteit dan gelten en borgen. Borgen en gelten hebben vanaf ca. 75 kg lichaamsgewicht een lagere eiwitbehoefte. 

Voerschema
Met het voerschema en de omschakelmomenten stemt u de voergift af op de behoefte. Bij jonge dieren (start- en groeifase) gaat het om het maximaal benutten van de jeugdgroei. Varkens in de afmestfase hebben een andere behoefte. Dat luistert nauw: onder de behoefte voeren kost groei, luxe consumptie kost geld. Het gaat om de keuze van de juiste voeders in elke fase en het bepalen van beste omschakelmomenten. De specialist varkenshouderij van Agrifirm adviseert u graag.
 

Voor de varkenshouderij zijn normen gesteld voor de fosfaatbenutting (P-benutting). Voor vleesvarkens was de gemiddelde P-benutting in 2007-2009 41%. De streefwaarde voor 2011 is 44% en voor 2013 is 47%.

De fosfaatefficiëntie wordt als volgt berekend:

Agrifirm heeft fosforarme (zgn. P- voeders) en Air Line-voeders waarmee varkenshouders de gestelde normen gemakkelijk halen.

Standaardvoer 41 %
Air Line [2.0] 1,25 + 1,40 EW voeders 66 %
P- voeders 55 %
Air Line [2.0] + persvoer afmest 50 %
Invloed van afleverstrategie

Door zo goed mogelijk rekening te houden met de specificaties van het concept van uw slachterij, realiseert u de beste opbrengst. Met Voerwinst rekent uw specialist, samen met u door wat de optimale afleverstrategie is. Daarbij wordt niet alleen het effect op kortingen en toeslagen doorgerekend, maar ook de gevolgen voor voer- en bigkosten per dierplaats (en het aantal rondes per jaar). Want het gaat erom wat er onder de streep overblijft.