Agrifirm Feed > Melkvee >  > TopStart®

TopStart®

Haal eruit wat erin zit! Voor de rentabiliteit van uw bedrijf is het belangrijk uw fosfaatruimte zo goed mogelijk te benutten. Een hoge productie per koe helpt daarbij. Dat begint met een goede opstartstrategie.


Tot 1.000 liter meer melk

Uit proeven bij de Waiboerhoeve blijkt dat TopStart® op basis van een combinatie van twee krachtvoersoorten in 305 dagen tot 1.000 liter meer melk oplevert. Bij een melkprijs van 30 cent levert TopStart® zo 200 euro extra saldo per koe op. Ook als u de strategie invult met één voersoort is de productiestijging aanzienlijk: tot 600 liter per jaar. Bij praktijkproeven op acht melkveebedrijven werden deze resultaten zelfs overtroffen en blijkt dat de dieren gedurende de gehele lactatie op een hoger niveau blijven produceren.

Uitgekiende strategie 

TopStart® is onderdeel van de 100-dagenaanpak van Agrifirm. Dit concept omvat voeders en adviezen voor de 100 dagen rond het afkalven, waarin de basis wordt gelegd voor een optimaal resultaat gedurende de gehele lactatie.

Snelle opbouw krachtvoergift: in 10 dagen naar 16 kg per dag

Met TopStart® bouwt u de krachtvoergift in 10 dagen op naar een maximale gift van 16 kg per koe per dag. Voor vaarzen in 20 dagen naar maximaal 14 kg. Dat kan met één voersoort of met een combinatie van twee. Lacto Stabiel of Lacto Solide vormen de basis. Deze energierijke voeders zijn geschikt voor de hele lactatie. Een nog groter effect bereikt u als u in de eerste 60 dagen een tweede krachtvoersoort kunt inzetten, in de vorm van (maximaal 6 kg) TopStart® Excellent.

Kenmerken Lacto Stabiel en Lacto Solide

  • Hoge BufferZuurBalans*
  • Relatief veel lacto-energie
  • Constante voederwaarde

Kenmerken TopStart® Excellent

  • Extra geconcentreerde lacto-energie
  • Ondersteuning goede leverwerking door onder meer specifieke vitaminen en aminozuren

* Met het kengetal BufferZuurBalans kan Agrifirm voorspellen hoe verzurend het rantsoen is. Door een juiste balans tussen buffer en zuur blijft de pens gezond, benutten uw koeien het voer efficiënt en is de productie optimaal.

Onderzoeksresultaten Waiboerhoeve: + €200 Saldo 

TopStart® is onderzocht op de Waiboerhoeve, waarbij dieren zijn gevolgd tijdens de eerste 60 dagen van de lactatie. De tabel toont de resultaten van de proefperiode en de vertaling naar een hele lactatie (305 dagen).

Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Noord

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Zuid

Mail ons

Verzenden