Agrifirm Feed > Melkvee >  > 

Programma studieclubs Rundvee

Graag verzorgt Agrifirm Feed voor uw studieclub een inleiding of een excursie naar een van de excursieleerbedrijven. Vraag eenvoudig online een inleiding aan.

1. Meer melk uit voer met PensEfficiënt

Een uniek kengetal, de nieuwste kennis van efficiënt voeren voor een gezonde pens, goede voerefficiëntie en een optimale productie.

2. 20 ton droge stof in 2020

Haal meer uit uw eigen ruwvoerteelt, de basis voor kostprijsverlaging.

3. Een optimale droogstand met de 100-dagenaanpak

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezonde koeien, gemakkelijk werken en een goede productie: de cruciale 100 dagen rond afkalven

4. Gezonde kalveren en robuuste vaarzen met OPFOK24

Een goede opfok is de basis voor een hoge levensproductie. Hoe realiseert u dit op uw bedrijf?

5. Ruwvoerkwaliteit 2014

Toelichting op de kuilen van 2014. Met praktische tips en adviezen voor komend stalseizoen.

6. Meer rendement en gemak uit beweiding met WeideKompas

Met behulp van 3 unieke keuzes, ondersteunende tools en praktisch advies krijgt u antwoorden op alle vragen rondom weidegang.

7. Gemengd voeren: selectie opgelost!

Een slecht gemengd rantsoen heeft gevolgen voor melkproductie en gezondheid van de veestapel. Met de nieuwste inzichten en de laatste praktijkervaringen zet Agrifirm haar Gemengd Voeren strategie in 2014 opnieuw op de kaart.

8. Dynamisch Voeren: hoogste saldo per koe

Dynamisch Voeren helpt u door het automatisch vaststellen van de optimale krachtvoergift per koe aan het hoogste voersaldo. Hierdoor bespaart u fors op krachtvoer en hebben uw koeien een optimale productie.

9. Meer eiwit uit gras zonder kunstmest / hogere opbrengsten snijmaïs

Gras- rode klaver op maaipercelen in combinatie met snijmaïs, de oplossing voor de toekomst?

10. Gezond resultaat met minder fosfaat

Hoe kan ik de fosfaataanover op mijn bedrijf verantwoord verlagen?

11. Wet- en regelgeving, beperking voor uw bedrijfsontwikkeling?*

Welke invloed hebben de diverse regelgevingen (Bestemmingsplannen, Natuurbeschermingswet, Activiteitenbesluit, Besluit Landbouw Milieubeheer) op uw bedrijfsvoering en -ontwikkeling?

12. Huisvesting en bouw van rundveestallen*

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, zoals emissiearme systemen.

13. Mestbe- en verwerking*

De mogelijkheden van mestverwerking op centraal- en bedrijfsniveau. Welke systemen hebben zich bewezen in de praktijk en wat kunt u in de toekomst verwachten?

14. Duurzame energie*

Wat zijn rendabele mogelijkheden op mijn bedrijf om duurzame energie te produceren, nu en in de toekomst?

15. Aan de slag met KringloopWijzer*

De KringloopWijzer kan in toekomstige mineralenregelgeving een belangrijke rol krijgen. Door efficiënt met mineralen om te gaan, kunt u meer mest op uw eigen bedrijf houden. Wat betekent dat voor uw bedrijf?

16. Excursieleerbedrijven

Bekijk het met eigen ogen op één van de excursieleerbedrijven. Kijk voor meer informatie op www.agrifirm.com/excursieleerbedrijven

Meld hier uw rundveestudieclub aan voor een inleiding
Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen met de verkoopmanager Rundvee in uw regio of de afdeling Verkoopbinnendienst 088 488 10 10.

* De kosten voor deze lezing van Agrifirm Exlan bedragen €250.
 

Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Noord

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Zuid

Mail ons

Verzenden