Agrifirm Feed > Melkvee >  > 

Programma studieclubs Rundvee

Graag verzorgt Agrifirm Feed voor uw studieclub een inleiding of een excursie naar een van de excursieleerbedrijven. Vraag eenvoudig online een inleiding aan.

1. Meer melk uit voer met PensEfficiënt

Een uniek kengetal, de nieuwste kennis van efficiënt voeren voor een gezonde pens, goede voerefficiëntie en een optimale productie.

2. Meer voer van eigen land

Meer ruwvoer van eigen land verlaagd u uw kostprijs per kg melk en u scoort beter in de KringloopWijzer. We gaan in op de bodem, bemesting, gewas en oogst.

 

3. Een optimale droogstand met de 100-dagenaanpak

Gezonde koeien, gemakkelijk werken en een goede productie: de cruciale 100 dagen rond afkalven.

4. Gezonde kalveren en robuuste vaarzen met OPFOK24

Een goede opfok is de basis voor een hoge levensproductie. Hoe realiseert u dit op uw bedrijf?

5. Ruwvoerkwaliteit 2015

Toelichting op de kuilen van 2015. Met praktische tips en adviezen voor komend stalseizoen.

 

6. Meer rendement en gemak uit beweiding met Weidekompas

Met behulp van 3 unieke keuzes, ondersteunende tools en praktisch advies krijgt u antwoorden op alle vragen rondom weidegang, ook met de melkrobot. 

7. Gemengd Voeren 2.0: voorkom selectie en verbeter uw voerefficiëntie

Een slecht gemengd rantsoen heeft gevolgen voor melkproductie en gezondheid van de veestapel. Met de nieuwste inzichten en de laatste praktijkervaringen heeft Agrifirm in 2015 haar Gemengd Voeren 2.0 strategie succesvol in de markt gezet. 

 

8. Meer eiwit uit gras zonder kunstmest / hogere opbrengsten snijmais 

Gras rode klaver op maaipercelen in combinatie met snijmais, de oplossing voor de toekomst.

 

9. Gezond resultaat met netto fosfaat

Hoe kan ik de fosfaataanvoer op mijn bedrijf verantwoord verlagen?
 

10. Wet- en regelgeving, beperking voor uw bedrijfsontwikkeling?*

Welke invloed hebben de diverse regelgevingen (Bestemmingsplannen, Natuurbeschermingswet,
Activiteitenbesluit, Besluit Landbouw Milieubeheer) op uw bedrijfsvoering en- ontwikkeling?
 
 

11. Huisvesting en bouw van rundveestallen*

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, zoals emissiearme systemen.
 

12. Mestbe- en verwerking*

De mogelijkheden van mestverwerking op centraal- en bedrijfsniveau. Welke systemen hebben zich bewezen in de praktijk en wat kunt u in de toekomst verwachten?
 
 

13. Duurzame energie*

Wat zijn rendabele mogelijkheden op mijn bedrijf om duurzame energie te produceren, nu en in de toekomst?
 
 

14. Aan de slag met Kringloopwijzer*

De Kringloopwijzer kan in toekomstige mineralenregelgeving een belangrijke rol krijgen. Door efficiënt met mineralen om te gaan, kunt u meer mest op uw eigen bedrijf houden. Wat betekent dat voor uw bedrijf?
 

15. Beter scoren in de kringloopwijzer

Welke oplossingen zijn er om beter te scoren in de KringloopWijzer?
 
 

16. Visie op de wereldmarkt van grondstoffen

In deze inleiding gaan we in op de soorten grondstoffen, waar en hoeveel er geproduceerd wordt, welke landen/regio’s belangrijke producenten zijn, etc. Vervolgens komen de factoren aan bod die vraag en aanbod bepalen en hoe de prijsvorming tot stand komt. Verder geven we uitleg over de werking van de termijnmarkten voor grondstoffen welke deze hebben op de prijsvorming. Aan bod komt verder wat de aanpak is van Agrifirm m.b.t. grondstoffen en hoe de veehouder risico’s kan managen als het gaat over voerkosten. Met een blik in de toekomst wordt het geheel afgesloten.

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u ook bellen met de verkoopmanager Rundvee in uw regio of de afdeling Verkoopbinnendienst Apeldoorn 088 488 10 15.

* De kosten voor deze lezing van Agrifirm Exlan bedragen €250.


Meld u zich hieronder aan:

Vraag hier een inleiding voor uw rundveestudieclub aan. 

*Verplicht veld

Neem contact op

Bel mij

Bel ons

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Noord

Agrifirm Feed BV – Rundvee regio's Zuid

Mail ons

Verzenden